ZAWADOWSKIEGO
Parking strzeżony
Witamy
Abonamenty miesięczne
Parkowanie na godziny
Parking lotniskowy Parkuj i Leć
Regulaminy
Kontakt
 
Kontakt
 
Parking przy ul. Zawadowskiego w Warszawie strzeżony przez Agencję Ochrony Osób i Mienia MEN-PARKINGI Sp. z o.o.
Infolinia parkingu (informacje, podpisywanie umów, księgowość): 22 213 91 92. E-mail: parking@parking-zawadowskiego.pl

Operatorem parkingu jest:
MEN-PARKINGI Sp. z o.o.
ul. T. Borowskiego 2
03-475 Warszawa

Spółka jest wpisana przed Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000492508. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5000,00 zł. NIP 113-287-18-73. REGON 147043372.

 
Witamy
Abonamenty miesięczne
Parkowanie na godziny
Parking lotniskowy Parkuj i Leć
Regulaminy
Kontakt