ZAWADOWSKIEGO - Abonamenty - rezerwacja
ZAWADOWSKIEGO
Parking strzeżony
Witamy
Abonamenty miesięczne
Parkowanie na godziny
Parking lotniskowy Parkuj i Leć
Regulaminy
Kontakt
Abonamenty - rezerwacja
Abonamenty - przedłużanie
Parkuj i Leć - rezerwacja
Abonamenty - rezerwacja
 
Prosimy wypełnić poniższy formularz (przesyłane dane sa szyfrowane) w celu sporządzenia umowy. Dokument będzie gotowy do podpisania i odebrania u naszych pracowników na terenie parkingu, o czym zostaną Państwo powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.
Dane do umowy - rezerwacja miejsca abonamentowego:
Imię:
   
Nazwisko:
   
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
   
Kod pocztowy i miasto:
   
Seria i numer dowodu osobistego:
   
Numer PESEL:
   
Marka i model samochodu:
   
Numer rejestracyjny samochodu:
   
Rodzaj abonamentu:
   
Adres e-mail do korespondencji:
   
Numer telefonu kontaktowego:
   
Dodatkowe informacje (np. od kiedy abonament), sugestie, adres do korespondencji:
   
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem ogólnym parkingu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do przygotowania umowy powierzenia samochodu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami).
   
Witamy
Abonamenty miesięczne
Parkowanie na godziny
Parking lotniskowy Parkuj i Leć
Regulaminy
Kontakt